Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Żłobek "Piaskolandia" w Piaskach

Rekrutacja 2024/2025

REKRUTACJA

  Informujemy, że  w dniach od 03.04.2024 do 31.05.2024  odbywać się będzie rekrutacja dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Piaski do Miejskiego  Żłobka „Piaskolandia” w Piaskach.

  Dzieci przyjmowane są na okres od 01.09.2024 do 31.08.2025. Opieka nad nimi w naszej placówce może być sprawowana od ukończonego 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dzieci ukończą 3 rok życia.

  Wnioski rekrutacyjne można pobierać w placówce lub ze strony internetowej www.piaski.naszzlobek.com od dnia 03.04.2024 - 19.04.2024

  Wypełnione i podpisane wnioski będą przyjmowane w dni robocze w Miejskim Żłobku „Piaskolandia” ul. Braci Jaroszów 1A, 21-050 Piaski w godzinach: 7.00 – 15.00

Podstawą przyjęcia dziecka do Żłobka jest złożenie wniosku przez Rodziców o przyjęcie dziecka w terminie rekrutacji podstawowej.

Pierwszeństwo w przyjęciu do Żłobka mają:

1) Dzieci pochodzące z rodzin wielodzietnych, w których wychowuje się troje lub więcej dzieci;

2) Dzieci niepełnosprawne, których niepełnosprawność została udokumentowana,

3) Dzieci obojga rodziców (opiekunów prawnych) pracujących zawodowo lub uczących się;

4) Dzieci rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko
w rozumieniu art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3;

5) Dzieci, których przynajmniej jedno z rodziców (opiekunów prawnych) jest osobą niepełnosprawną, niepełnosprawność zaś została potwierdzona orzeczeniem, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.).

Nasza placówka

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny