Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Żłobek "Piaskolandia" w Piaskach

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Miejski Żłobek "Piaskolandia" w Piaskach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Deklarację sporządzono dnia: 09.04.2021 r.

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 16.02.2024 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności.

Brak :

 • możliwości odsłuchania treści strony,

 • audiodeskrypcji filmów,

 • opisów zdjęć i obrazków wynikający z gotowego komponentu wstawiającego grafiki.

Niektóre dokumenty opublikowane na stronie mogą być niedostępne, ponieważ pochodzą z różnych źródeł.

 

Dostępne udogodnienia:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Serwis jest wyposażony w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • przełącznik zmiany rozmiaru czcionki,

 • przełączniki zmiany kontrastu.

 

Data publikacji strony internetowej: 06.04.2021 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022.02.07

 

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Emilia Parysz

e-mail: kontaktzlobekpiaski@gmail.com

telefon: 815821044

 

Skargi i odwołania:

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną.

 

Organ nadzorujący:

Dyrektor Miejskiego Żłobka "Piaskolandia" w Piaskach

Adres: ul. Braci Jaroszów 1A, 21-050 Piaski

E-mail: zlobek@piaski.pl

Telefon: 815821044

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Miejski Żłobek "Piaskolandia" w Piaskach, ul. Braci Jaroszów 1A, 21-050 Piaski

 

Wejście główne do budynku nie posiada żadnych przeszkód architektonicznych utrudniających osobom niepełnosprawnym wejście i bezpośrednio łączy się chodnikiem brukowanym. Drzwi wejściowe są odpowiednio szerokie, aby osoba niepełnosprawna mogła swobodnie się przemieścić. Korytarze, szatnia, sale i wszelkie pomieszczenia dostępne są dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma progów. Na każdy poziom budynku przemieścić się można za pomocą windy. Przy budynku znajduje się ogólnodostępny parking z wydzielonym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych. Toaleta dla użytkowników jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. W budynku umieszczona jest informacja wizualna o rozkładzie pomieszczeń. Brak jest takiej informacji w formie dotykowej i głosowej. W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się z psem przewodnikiem. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Nasza placówka

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny